Polski Instytut Ekonomiczny: Opodatkowanie firm w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce – stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.