Bank Pocztowy ma akceptację KNF dla planu naprawy

Bank Pocztowy poinformował we wtorek o doręczeniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zatwierdzenia aktualizacji „Planu naprawy Banku Pocztowego”.