Polska wśród państw z niewielką częścią opodatkowanych transferów majątkowych

Polska należy do państw, w których opodatkowaniu podlega nieznaczna część transferów majątkowych – stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny.