700 mld dolarów z nowych podatków. Oto pomysły na łatanie budżetu

Wprowadzenie globalnej minimalnej stawki CIT na poziomie 15 proc. dałoby dodatkowe wpływy do budżetów w wysokości 127 mld dolarów rocznie – wylicza Polski Instytut Ekonomiczny. A to nie jedyna danina, którą można zasypać budżetowe dziury – w grę wchodzi jeszcze podatek klimatyczny i majątkowy. Te trzy podatki dałyby w sumie prawie 700 mld dolarów rocznie.